ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

26 Μαΐου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 65/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2017  έως  30 Ιουνίου 2017  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.06.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.06.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.06.2017, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.06.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.06.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 28.06.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 13.06. 2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Τρίτη 27.06. 2017, Μαρία Ανδρέου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 01.06.2017, Κωνσταντίνα Βέργου, Μαρία Ανδρέου,

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 20.06.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 21.06.2017 (πταίσματα), Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.06.2017, Τανάγιας Γεώργιος, Δημήτριος Δημητριάδης, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 22.06.2017 (πταίσματα), Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.06.2017, Νικολέτα Σαράφη,

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 07.06.2017 (πταίσματα), Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.06.2017 έως 04.06.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Από  05. 06.2017 έως 06.06. 2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 07.06.2017, Μαρία Ανδρέου

Από  08. 06.2017 έως 11.06. 2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

Από  12. 06.2017 έως 13.06. 2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Την 14.06.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 15.06.2017 έως 19.06. 2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την 20.06.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 21.06.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση

Την 22.06.2017, Νικολέτα Σαράφη

Την 23.06.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από 24.06.2017 έως 25.06.2017 Γεώργιος Τανάγιας

Την 26.06.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Την 27.06.2017, Μαρία Ανδρέου

Την 28.06.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Την 29.06.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 30.06.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.06.2017 έως 15.06.2017, Κωνσταντίνα Βέργου, Μαρία Ανδρέου

Από 16.06.2017 έως 30.06.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2017 έως 30.06.2017, Δημήτριος Δημητριάδης,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2017 έως 30.06.2017, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 25-5-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης