ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

26 Μαΐου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  66/2017

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός  Ιουνίου  2017 ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

1-6-2017 Πέμπτη:

 1. Έναρξη ΜΟΔ: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Παντοπούλου, Δημητριάδης.
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.

2-6-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Τουτουντζή, Ανδρεάδου.

3-6-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Παντοπούλου, Ανδρεάδου.

5-6-2017 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:, Τσάμη, Θεοφιλίδου, Γκεκόπουλος.

6-6-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές: (Τακτική & Εκουσία): Καραμανλίδου, όλοι οι Πρωτοδίκες και ο κ. Γραμματικός, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

7-6-2017 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

8-6-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Θεοφιλίδου, Ανδρεάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

9-6-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Τουτουντζή, Λιακοπούλου.
 2. Μονομελές Ειδικής άνευ πιν.: Μπέλλου, Τσάμη.
 3. Μονομελές Εκουσία: Μπέλλου (1 έφεση), Τσάμη (1 έφεση + κτηματολογική), λοιπές εκουσίας ο κ. Γραμματικός.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα: Τσάμη.
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

10-6-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Γκεκόπουλος.

12-6-2017  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής Ειδ. πινακίου: όλοι οι Πρωτοδίκες και ο κ. Γραμματικός, πλην της κας Τουτουντζή.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

13-6-2017 Τρίτη:

 1. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Τουτουντζή, Ανδρεάδου.

14-6-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Χατζηχαρίση.

15-6-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Μπέλλου,Βέργου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.

16-6-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Παντοπούλου,Γκεκόπουλος.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα: Θεοφιλίδου.

17-6-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Λιακοπούλου.

19-6-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Λιακοπούλου.

20-6-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Παντοπούλου, Δημητριάδης.

21-6-2017 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Μπέλλου, Μπατσάρα
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

22-6-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Θεοφιλίδου,Καραγιαννίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.

23-6-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Λιακοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα: Παντοπούλου.

24-6-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Τανάγιας.

26-6-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Βέργου.

27-6-2017 Τρίτη:

 1. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Παντοπούλου, Ανδρέου.

28-6-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Ανδρεάδου.

29-6-2017 Πέμπτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γκεκόπουλος.

30-6-2017  Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Τσάμη, Γενηζεγκινοπούλου.

 

Β.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  1-6-2017 έως 30-6-2017: ΄Ολοι οι Πρωτοδίκες, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

 

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από     1/6/2017   έως      2/6/2017: Τουτουντζή.

Από     6/6/2017   έως      9/6/2017: Γραμματικός.

Από   12/6/2017   έως    16/6/2017: Θεοφιλίδου.

Από   19/6/2017   έως    23/6/2017: Παντοπούλου.

Από   26/6/2017   έως    30/6/2017: Γραμματικός.

 

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5)Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 25 Μαΐου 2017

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών