ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

11 Σεπτεμβρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 121/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 ως εξής:

 

Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

16-9-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Τανάγιας.

18-9-2017  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

19-9-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Πρ. κ. Τσερούλη (Αν. κ. Καραμανλίδου) και όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Παντοπούλου, Αθανασιάδου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

20-9-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα, Τανάγιας.

21-9-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη (Αν. Θεοφιλίδου), Καλαφάτη, Γενηζεγκίνοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Κωλύματα Τριμελούς: Θεοφιλίδου.

22-9-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Γραμματικός, Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Κωλύματα Τριμελούς/
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.

23-9-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Καλαφάτη,Τανάγιας.

25-9-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Δημητριάδης.

26-9-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Καλαφάτη 1 έφεση, Αθανασιάδου 1 έφεση, Γραμματικός τις λοιπές.
 2.  Ειδική χωρίς πινάκιο: Καλαφάτη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 3. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.

27-9-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/ Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Δημητριάδης.

28-9-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Αθανασιάδου, Τανάγιας.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

29-9-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Δημητριάδης.

30-9-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Δημητριάδης.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Βουλεύματα

Από  16-30/9/2017: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Από 18/9/2017 έως 22/9/2017: Γραμματικός.

Από 25/9/2017 έως 29/9/2017: Καλαφάτη.

3) Συναινετικές Εξαλείψεις: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών