ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

28 Σεπτεμβρίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 131/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 01 Οκτωβρίου 2017  έως 31 Οκτωβρίου 2017  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 06.10.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.10.2017, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.10.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.10.2017, Μαρία Ανδρέου

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.10.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.10.2017, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.10.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.10.2017, Μαρία Ανδρέου

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 10.10.2017,  Νικολέτα Σαράφη

Τρίτη 24.10.2017, Μαρία Ανδρέου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 05.10.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 31.10.2017, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 04.10.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στην συνεδρίαση της 12.10.2017, (πταίσματα)  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.10.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης

Στην συνεδρίαση της Τετάρτης 04.10.2017, (πταίσματα)  Βασίλειος Καραούλης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01-10-2017 έως 08-10-2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 09-10-2017 έως 15-10-2017, Νικολέτα Σαράφη

Από 16-10-2017 έως 22-10-2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Από 23-10-2017 έως 29-10-2017, Μαρία Ανδρέου

Από 30-10-2017 έως 31-10-2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01-10-2017 έως 15-10-2017 Γεώργιος Τανάγιας, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

Από 16-10-2017 έως 31-10-2017 Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Δημήτριος Δημητριάδης, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 25-9-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης