ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

28 Σεπτεμβρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 132/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Οκτωβρίου 2017 ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

2-10-2017 Δευτέρα:

 1. Έναρξη ΜΟΔ: Καραμανλίδου (αν. Μπακαΐμης), Τσάμη, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Τσάμη, Θεοφιλίδου.
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.

3-10-2017 Τρίτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Λιακοπούλου

4-10-2017  Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

5-10-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη (Αν. Θεοφιλίδου), Καλαφάτη, Καραούλης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα: Θεοφιλίδου.

6-10-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Μπατσάρα, Λιακοπούλου.

7-10-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γραμματικός, Λιακοπούλου.

9-10-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Τέγουτζικ.

10-10-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Παντοπούλου (1 έφεση), Αθανασιάδου (3 κτηματολογικές), Γραμματικός (λοιπές).
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Παντοπούλου, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 3. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

11-10-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Βέργου.

12-10-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Βενέτης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

13-10-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης   (αν. Καραμανλίδου), Θεοφιλίδου, Λιακοπούλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

14-10-2017  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Βέργου.

16-10-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

17-10-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου) & όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

18-10-2017 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (αν. Τσερούλη), Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

19-10-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Τέγουτζικ.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.

20-10-2017  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς:  Μπακαΐμης (αν. Καραμανλίδου), Γραμματικός, Βέργου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

21-10-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Σαράφη.

23-10-2017  Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Μπατσάρα, Ανδρέου.

24-10-2017  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Καλαφάτη.
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Καλαφάτη.
 3. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Καλαφάτη.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.

25-10-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Ανδρέου.

26-10-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου (αν. Τσάμη), Αθανασιάδου, Γκεκόπουλος.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

27-10-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη   (αν. Καραμανλίδου), Γραμματικός, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

28-10-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Γραμματικός, Ανδρέου.

30-10-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Αθανασιάδου, Γενηζεγκινοπούλου.

31-10-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Τσάμη, Γενηζεγκινοπούλου.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01 έως 31/10/2017: Όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

 

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από     02/10/2017   έως   06/10/2017 : Γραμματικός.

Από     09/10/2017   έως   13/10/2017 : Αθανασιάδου.

Από     16/10/2017   έως   20/10/2017 : Καλαφάτη.

Από     23/10/2017   έως   27/10/2017 : Παντοπούλου

Από     30/10/2017   έως   31/10/2017 : Θεοφιλίδου.

 

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών