ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

26 Οκτωβρίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 141/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2017  έως  30 Νοεμβρίου 2017  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.11.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.11.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17.11.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.11.2017, Βασίλειος Καραούλης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.11.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.11.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15.11.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.11.2017, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 29.11.2017, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 14.11.2017,  Νικόλαος Γκεκόπουλος

Τρίτη 28.11.2017, Παναγιώτα Κρομμύδα

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.11.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 28.11.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.11.2017, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.11.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.11.2017 έως 05.11.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 06.11.2017 έως 12.11.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 13.11.2017 έως 19.11.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 20.11.2017 έως 26.11.2017, Βασίλειος Καραούλης

Από 27.11.2017 έως 30.11.2017, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.11.2017 έως 15.11.2017 Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης,

Από 16.11.2017 έως 30.11.2017 Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Κωνσταντίνα Βέργου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 25.10.2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης