ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

26 Οκτωβρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ. 142/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Νοέμβριο του 2017 ως εξής:

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

1-11-2017 Τετάρτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Μπατσάρα, Αθανασιάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

2-11-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Τσάμη, Βενέτης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

3-11-2017  Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα,Γενηζεγκινοπούλου.

4-11-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γενηζεγκινοπούλου.

6-11-2017  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη,
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

7-11-2017  Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Ανδρεάδου.

8-11-2017   Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Αθανασιάδου, Ανδρεάδου.

9-11-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Παντοπούλου, Τανάγιας.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

10-11-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη (Αν. Θεοφιλίδου), Αθανασιάδου, Σαράφη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

11-11-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Ανδρεάδου.

13-11-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα, Γκεκόπουλος.

14-11-2017  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 3. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

15-11-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Γκεκόπουλος.

16-11-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Καλαφάτη,Γενηζεγκινοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

17-11-2017  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, (Αν./Κωλύματα Τσάμη), Αθανασιάδου, Βέργου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.

18-11-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Γραμματικός, Γκεκόπουλος.

20-11-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.

21-11-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου) & όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.

22-11-2017  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

23-11-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, (Αν. Καραμανλίδου), Καλαφάτη,Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

24-11-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Γραμματικός, Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

25-11-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Αθανασιάδου, Καραούλης.

27-11-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Κρομμύδα.

28-11-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Τσάμη (1 έφεση), Αθανασιάδου, (1 έφεση), Γραμματικός (λοιπές).
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 3. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

29-11-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα (Αν. Μπακαΐμης).
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Κρομμύδα.

30-11-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Θεοφιλίδου, Ανδρεάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

1-11 έως 30-11-2017: Όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από    1/11/2017   έως    3/11/2017: Παντοπούλου.

Από    6/11/2017   έως  10/11/2017: Αθανασιάδου.

Από  13/11/2017   έως  17/11/2017: Καλαφάτη.

Από  20/11/2017   έως  24/11/2017: Γραμματικός.

Από  27/11/2017   έως  30/11/2017: Θεοφιλίδου.

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Σέρρες, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών