ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 26/11/2017

1 Νοεμβρίου 2017


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 104, 105, 109, 111 και 112 παρ. 1   του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και αφού ελήφθησαν  υπ` όψιν οι   αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα ,

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , στις Αρχαιρεσίες της 26ης Νοεμβρίου 2017, οι παρακάτω Δικηγόροι-Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

Α. Υποψήφιοι Πρόεδροι:

 1. Παναγιώτης Καρίπογλου του Γεωργίου
 2. Γεώργιος Σπυρόπουλος του Θεοδώρου

Β. Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

 1. Σταύρος Αγγελάκης του Μιχαήλ
 2. Αικατερίνη Αποστολίδου του Νικήτα
 3. Μάριος Γεροστεργίου του Βασιλείου
 4. Δέσποινα Γκόγκα του Νικολάου
 5. Κωνσταντίνος Δάγκος του Γεωργίου
 6. Γεώργιος Δέσπος του Κωνσταντίνου
 7. Κωνσταντίνος Κεσσόπουλος του Θεοδώρου
 8. Χριστίνα Κρέτση του Θεοδοσίου
 9. Γεώργιος Μίχος του Βασιλείου
 10. Κωνσταντίνος Μπαλάνος του Νικολάου
 11. Αλέξανδρος Παρασκευϊώτης του Κωνσταντίνου
 12. Κωνσταντίνος Παρίσης του Ιωάννη
 13. Γεώργιος Στυλλας του Δημητρίου
 14. Γεώργιος Τσερκέζης του Νικολάου
 15. Γεώργιος Τσιάπος του Γεωργίου

 

 Σέρρες , 01-11-2017

Ο Πρόεδρος  Του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Σερρών

Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου