ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

8 Νοεμβρίου 2017


Μετά από επίσκεψη  του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών στα γραφεία του ΤΥΔΕ,  σας ενημερώνουμε σχετικά με την πορεία των εκκαθαρίσεων των εκκρεμών αιτήσεων στο ταμείο:

  1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις για επιστροφή νοσηλειών και λοιπών ιατρικών αναγκών, εκκαθαρίστηκαν μόνο για το έτος 2010. Για τα έτη 2011 και 2012 δεν έχει γίνει καμία εκκαθάριση. Από το έτος 2013 και έπειτα, τις σχετικές υποχρεώσεις έχει αναλάβει ο ΕΟΠΠΥ.
  2. Για τις δαπάνες του έτους 2010 ( που έχουν εκκαθαριστεί ), το ΤΥΔΕ αναμένει έγκριση για την πληρωμή τους από την διοίκηση του  ΕΦΚΑ. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Για να καταβάλλει όμως το ΤΥΔΕ τα χρήματα, μετά την έγκριση της πληρωμής από τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να γίνει ο λεγόμενος οικονομικός έλεγχος της δαπάνης, δηλαδή θα ελεγχθεί η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου. Επίσης θα ζητηθεί IBAN τραπεζικού λογαριασμού.
  3. Κατά συνέπεια, και για αυτές τις εκκαθαρισμένες δαπάνες του έτους 2010, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Επίσης δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των δαπανών για τα έτη 2011 και 2012 λόγω της έλλειψης υπαλλήλων αφενός και υλικοτεχνικής υποδομής του ΤΥΔΕ αφετέρου.
  4. Μετά από όλα αυτά ο Σύλλογος μας προσανατολίζεται: α) Να ετοιμάσει και καταθέσει αγωγή για τις δαπάνες των μελών μας για όλες τις εκκρεμότητες, εκκαθαρισμένες και μη, β) Να ζητήσει από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της επαρχίας, μέσω του ΛΕΔΕ, να βοηθηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (γραφική ύλη, υπολογιστές, ακόμη και προσωπικό) το ΤΥΔΕ για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής των συναδέλφων.