ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28 Νοεμβρίου 2017


Κατά τις εκλογές της 26ης-11-2017 που διενεργήθηκαν στις Σέρρες για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ψήφισαν διακόσια ενενήντα έξι  (296)  μέλη από τα τριακόσια σαράντα έξι (346)  μέλη , που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Για την εκλογή του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. Σερρών έλαβαν:

  • ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου: 262 ψήφους
  • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου: 22 ψήφους

Βρέθηκαν 10 λευκά και 2 άκυρα ψηφοδέλτια.

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών εξελέγη ο υποψήφιος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ για την τετραετία 2018-2022, καθόσον έλαβε το μεγαλύτερο σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών εξελέγησαν οι:

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 171
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 168
3  ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 161
4  ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 148
5  ΤΣΑΡΚΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 147
6  ΓΚΟΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 130
7  ΣΤΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
8  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 109
9  ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108
10  ΚΡΕΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 104

Αναπληρωματικά Μέλη:

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1 ΔΕΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101
2 ΤΣΙΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83
3 ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 82
4 ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72
5 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71

Σέρρες 27-11-2017

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ                                       ΑΛΕΞ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ