ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

28 Νοεμβρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Πράξη υπ’ αριθμ. 163/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Δεκέμβριο του 2017 (από 01.01.2017 έως και 22.12.2017) ως εξής:

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ:

1-12-2017 Παρασκευή:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

2-12-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Καλαφάτη, Κρομμύδα.

4-12-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.

5-12-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Τανάγιας.

6-12-2017 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

7-12-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Τσάμη, Δημητριάδης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.

8-12-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Καλαφάτη,Καραούλης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

9-12-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Αθανασιάδου, Τανάγιας.

11-12-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Γραμματικός, Δημητριάδης.

12-12-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.
 2. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.

13-12-2017 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Μπατσάρα, Γραμματικός.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

14-12-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Παντοπούλου, Γκεκόπουλος.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

15-12-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου. (Αν. Τσερούλη), Αθανασιάδου, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

16-12-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Δημητριάδης.

18-12-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Αθανασιάδου (μόνο τις 3 κτηματολογικές), Θεοφιλίδου,
 2. Παντοπούλου, Καλαφάτη τις λοιπές.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.

19-12-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου) και όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

20-12-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Μπατσάρα, Λιακοπούλου.

21-12-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Θεοφιλίδου, Κρομμύδα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

22-12-2017 Παρασκευή:

Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, (Αν. Τσερούλη), Γραμματικός, Τέγουτζικ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

 

ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

1-12-2017 έως και 22-12-2017: ΄Ολοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Από  01/12/2017  έως  07/12/2017: Γραμματικός.

2) Από  08/12/2017  έως  14/12/2017: Αθανασιάδου.

3) Από  15/12/2017  έως  19/12/2017: Καλαφάτη.

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00’ μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00’ μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είναι ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων του Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως των Αυτοφώρων του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία του μηνός υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών