ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 99/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

29 Νοεμβρίου 2017


Έγγραφα γνωμοδότησης 99/2017 του ΝΣΚ για τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών:

  • ΠΟΛ 1185/2017 (pdf)
  • 99/2017 Ακριβές Αντίγραφο Γνωμοδότησης (pdf)