ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

29 Νοεμβρίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 162/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Δεκεμβρίου 2017  έως  22 Δεκεμβρίου 2017  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.12.2017, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.12.2017, Γεώργιος Τανάγιας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.12.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.12.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 05.12.2017,  Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 12.12.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 07.12.2017, Κωνσταντίνα Βέργου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 19.12.2017, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.12.2017, (πταίσματα) Μαρία Ανδρέου

 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.12.2017, Νικολέτα Σαράφη, Κωνσταντίνα Βέργου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 14.12.2017, (πταίσματα) Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 14.12.2017, Μάρθα Ανδρεάδου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.12.2017, (πταίσματα) Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.12.2017 έως 03.12.2017, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 04.12.2017 έως 10.12.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Από 11.12.2017 έως 17.12.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 18.12.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Από 19.12.2017 έως 22.12.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.12.2017 έως 11.12.2017, Κωνσταντίνα Βέργου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 12.12.2017 έως 22.12.2017,  Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.12.2017 έως 22.12.2017, Νικολέτα Σαράφη, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.12.2017 έως 22.12.2017, Μάρθα Ανδρεάδου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 27.11.2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης