ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

19 Δεκεμβρίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 176/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 08 Ιανουαρίου 2018  έως  31 Ιανουαρίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.01.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.01.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.01.2018, Νικολέτα Σαράφη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.01.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.01.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου,

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.01.2018, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 31.01.2018, Μαρία Ανδρέου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 16.01.2018,  Ολυμπία Λιακοπούλου

Τρίτη 30.01.2018, Μαρία Ανδρέου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 11.01.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 30.01.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.01.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.01.2018, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 08.01.2018 έως 14.01.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 15.01.2018 έως 21.01.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 22.01.2018 έως 28.01.2018, Νικολέτα Σαράφη

Από 29.01.2018 έως 31.01.2018, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 08.01.2018 έως 19.01.2018, Δημήτριος Δημητριάδης,

Από 20.01.2018 έως 31.01.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 08.01.2018 έως 31.01.2018, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 08.1.2018 έως 31.01.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 19-12-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης