ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

4 Ιανουαρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.3/2017

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:

 

Ι.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

08-1-2018 Δευτέρα:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, (Αν. Τσερούλη), Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

09-1-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.
 2. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Tσάμη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.

10-1-2018  Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Τσάμη, Μπατσάρα,
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

11-1-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Παντοπούλου, Σαράφη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

12-1-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, (Αν. Τσερούλη), Αθανασιάδου, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

13-1-2018  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γραμματικός, Τανάγιας.

15-1-2018  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.

16-1-2018 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου) & όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γραμματικός.

17-1-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Αθανασιάδου, Λιακοπούλου.

18-1-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

19-1-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Θεοφιλίδου, Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

20-1-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Αθανασιάδου, Λιακοπούλου.

22-1-2018  Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα, Σαράφη.

23-1-2018  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσία/Ειδική χωρίς πινάκιο: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.
 2. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου,
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.

24-1-2018  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Θεοφιλίδου, Γραμματικός.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

25-1-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Λιακοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.

26-1-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, (Αν. Τσερούλη), Γραμματικός, Ανδρεάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

27-1-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Σαράφη.

29-1-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Ανδρέου.

30-1-2018 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Αθανασιάδου, Ανδρέου.

31-1-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα (Αν. Μπακαΐμης)
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Ανδρέου.

ΙΙ.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 8-1 έως και 31-1-2018: Όλοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

 

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

α) Από   8-1 έως  12-1-2018: Γραμματικός

β) Από 15-1 έως 19-1-2018: Αθανασιάδου

γ) Από 22-1 έως 26-1-2018: Καλαφάτη.

δ) Από 29-1 έως 31-1-2018: Παντοπούλου.

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                

Σέρρες,  3 Ιανουαρίου 2018

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών