ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

29 Ιανουαρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 9/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2018  έως  28 Φεβρουαρίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.02.2018, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.02.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.02.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.02.2018, Βασίλειος Καραούλης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.02.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.02.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.02.2018, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 28.02.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 13.02.2018,  Μάρθα Ανδρεάδου

Τρίτη 27.02.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 01.02.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  27.02.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.02.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22.02.2018, (πταίσματα), Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22.02.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.02.2018 έως 04.02.2018, Μαρία Ανδρέου

Από 05.02.2018 έως 11.02.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 12.02.2018 έως 18.02.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 19.02.2018 έως 25.02.2018, Βασίλειος Καραούλης

Από 26.02.2018 έως 28.02.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.02.2018 έως 14.02.2018, Νικολέτα Σαράφη, Κωνσταντίνα Βέργου

Από 15.02.2018 έως 28.02.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.02.2018 έως 28.02.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.02.2018 έως 28.02.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 22 .01.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης