ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΕΔΕ

2 Φεβρουαρίου 2018


Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 314

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αριθ. 54/28-1-2018 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 29/01/2018-31/12/2020, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την αριθ. 297/29-1-2018 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως :

 

-Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Αρτόγλου Ευρώπη                              Πρόεδρος του  Δ.Σ. Κιλκίς

-Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                         Ροζάκης Άρης                                      Πρόεδρος του  Δ.Σ. Ηρακλείου

-Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.             Πούλιος Αναστάσιος                         Πρόεδρος του  Δ.Σ. Δράμας

-Σύμβουλος Ταμίας του Δ.Σ.                 Νάκα Μαρία                                        Πρόεδρος του  Δ.Σ. Ιωαννίνων

-Τακτικό Μέλος του Δ.Σ.                       Καρίπογλου Παναγιώτης                Πρόεδρος του  Δ.Σ. Σερρών

-Τακτικό Μέλος του Δ.Σ.                       Μακρυγιάννης Αθανάσιος             Πρόεδρος του  Δ.Σ. Λαμίας

-Τακτικό Μέλος του Δ.Σ.                       Αγγελάκος Ιωάννης                           Πρόεδρος του  Δ.Σ. Τρίπολης

 

Επίσης ως αναπληρωματικά μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Λ.Ε.Δ.Ε. εξελέγησαν οι κατά σειρά επιτυχίας αναγραφόμενοι :

1ος  -Στεφανίδης Δημήτριος                              Δικηγόρος του Δικ. Συλλόγου Φλώρινας

2ος  -Ζούπας Αθανάσιος                                     Πρόεδρος  του Δικ. Συλλόγου Πατρών

3ος  -Δαλαμάγκας Βασίλειος                           Πρόεδρος  του Δικ. Συλλόγου Λιβαδειάς

4ος  -Μπαλιάκας Γεώργιος                               Πρόεδρος  του Δικ. Συλλόγου Καστοριάς

 

Τέλος ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 29/01/2018-31/12/2020, εξελέγησαν οι εξής :

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1η  -Μανάρα-Μαυράκη Σωτηρία                    Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Θηβών

2ος -Κομνηνός Παναγιώτης                             Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Σπάρτης

3η  -Μεμετζή Αννα                                                Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Ορεστιάδος

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1οςΘεοδόσης Αθανάσιος                                Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Αμαλιάδος

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ