ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

23 Φεβρουαρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 16/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 01 Μαρτίου 2018  έως  31 Μαρτίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.03.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.03.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.03.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.03.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 30.03.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.03.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.03.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.03.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 28.03.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 13.03.2018,  Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 27.03.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 01.03.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  27.03.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.03.2018, (πταίσματα), Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.03.2018, Μαρία Ανδρέου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.03.2018, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.03.2018, (πταίσματα), Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.03.2018 έως 04.03.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Από 05.03.2018 έως 11.03.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 12.03.2018 έως 18.03.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Από 19.03.2018 έως 25.03.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 26.03.2018 έως 31.03.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.03.2018 έως 16.03.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 17.03.2018 έως 31.03.2018, Κωνσταντίνα Βέργου, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.03.2018 έως 31.03.2018, Μαρία Ανδρέου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.03.2018 έως 03.03.2018, Νικολέτα Σαράφη

Από 4.03.2018 έως 11.03.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

 Από 12.03.2018 έως 31.03.2018, Νικολέτα Σαράφη

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 21.02.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης