ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

26 Φεβρουαρίου 2018


O Νέος Κανονισμός για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και επιχειρήσεις (doc).