ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

27 Φεβρουαρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ. 18/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών,  για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2018 έως 30 Μαρτίου 2018,  ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 

1-3-2018 Πέμπτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: Καραμανλίδου, Καλαφάτη, Γραμματικός.
 2. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Δημητριάδης.
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

2-3-2018 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη,
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Μπατσάρα, Βέργου.

3-3-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Αθανασιάδου, Βέργου.

5-3-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.

6-3-2018 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Κρομμύδα.

7-3-2018 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.

8-3-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαϊμης), Θεοφιλίδου, Βέργου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα: Καλαφάτη.

9-3-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Γραμματικός,  Λιακοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

10-3-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Κρομμύδα.

12-3-2018 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Τανάγιας.

13-3-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Παντοπούλου Καλαφάτη, Αθανασιάδου
 2. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.

14-3-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Τανάγιας.

15-3-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Αθανασιάδου, Σαράφη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα: Θεοφιλίδου.

16-3-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Ανδρέου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

17-3-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Γραμματικός, Τανάγιας.

19-3-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου Παντοπούλου, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γραμματικός.

20-3-2018 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. ) & όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.

21-3-2018  Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Μπατσάρα, Αθανασιάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

22-3-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Παντοπούλου, Γενηζεγκινοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

23-3-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Αθανασιάδου, Ανδρεάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

24-3-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Δημητριάδης.

26-3-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Αθανασιάδου, Λιακοπούλου.

27-3-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου, Καλαφάτη, Γραμματικός.
 2. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Καλαφάτη, Γραμματικός.

28-3-2018  Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα (Αν. Μπακαΐμης).
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Λιακοπούλου.

29-3-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Γραμματικός,  Κρομμύδα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

30-3-2018 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος  Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Λιακοπούλου.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  1-3-2018 έως 31-3-2018: ΄Ολοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από   1/3/2018 έως    2/3/2018: Αθανασιάδου.

Από   5/3/2018 έως    9/3/2018: Γραμματικός.

Από 12/3/2018 έως  16/3/2018: Καλαφάτη.

Από 19/3/2018 έως  23/3/2018: Παντοπούλου.

Από 26/3/2018 έως  30/3/2018: Θεοφιλίδου.

3) Εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών