ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 16/4 ΕΩΣ 30/4

23 Μαρτίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 23/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2018  έως  30 Απριλίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.04.2018, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.04.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.04.2018, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25.04.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 17.04.2018,  Νικολέτα Σαράφη

Τρίτη 24.04.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 19.04.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  24.04.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18.04.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.04.2018 (πταίσματα), Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.04.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 16.04.2018 έως 22.04.2018, Νικολέτα Σαράφη

Από 23.04.2018 έως 29.04.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Την 30.04.2018, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 16.04.2018 έως 22.04.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Βασίλειος Καραούλης

Από 23.04.2018 έως 30.04.2018, Μαρία Ανδρέου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 16.04.2018 έως 30.04.2018, Δημήτριος Δημητριάδης, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 16.04.2018 έως 30.04.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου,

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 20.03.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης