ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

23 Μαρτίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 24/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου 2018 έως και 15 Απριλίου 2018 ως εξής:

 

1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 31 Μαρτίου έως και 04 Απριλίου 2018
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
Από 31 Μαρτίου έως και 04 Απριλίου 2018: Παντοπούλου – Καλαφάτη – Ειρηνοδίκης

01, 02, 03 Απριλίου  2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Παντοπούλου

31 Μαρτίου  και 04 Απριλίου  2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας – Δ/γές Πληρωμής – Καλαφάτη

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Από   31 Μαρτίου έως και 04 Απριλίου 2018 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από 31 Μαρτίου έως και 04 Απριλίου 2018: Καλαφάτη

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από   31 Μαρτίου έως και 04 Απριλίου 2018: Καλαφάτη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ από31 Μαρτίου έως και 04 Απριλίου 2018: Θεοφιλίδου

 

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 05 Απριλίου  έως 10 Απριλίου 2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 05.04.2018 -10.04.2018:Θεοφιλίδου-Αθανασιάδου-Ειρηνοδίκης

05, 06 και 07Απριλίου 2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας – Δ/γές Πληρωμής: Θεοφιλίδου

08, 09 και 10 Απριλίου 2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Αθανασιάδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από   05 Απριλίου έως και 10 Απριλίου 2018 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από   05 Απριλίου έως και 10 Απριλίου 2018: Αθανασιάδου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από   05 Απριλίου έως και 10 Απριλίου 2018: Θεοφιλίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Από 05.04.2018 -10.04.2018: Γραμματικός

 

3.ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 11 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

Από 11.04.2018 έως και 15.04.2018:Μπατσάρα-Γραμματικός -Ειρηνοδίκης

11και 13 Απριλίου 2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Μπατσάρα

12 , 14 και 15 Απριλίου 2018:Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Γραμματικός

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 11.04.2018 έως και 15.04.2018ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από 11.04.2018 έως και 15.04.2018: Μπατσάρα

Εισηγητής Πτωχεύσεων

Από 11.04.2018 έως και 15.04.2018: Γραμματικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ από 11.04.2018 έως και 15.04.2018: Καλαφάτη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Στις              31/3/2018: Λιακοπούλου    Αναπλ/κός   Σαράφη

Στις              01/4/2018: Βενέτης                    #          Λιακοπούλου

Στις              02/4/2018: Τέγουτζικ                 #         Βενέτης

Στις              03/4/2018: Δημητριάδης            #         Τέγουτζικ

Στις              04/4/2018: Βέργου                      #         Δημητριάδης

Στις              05/4/2018: Γενηζεγκινοπούλου  #          Βέργου

Στις   06 και 07/4/2018: Ανδρέου                   #     Γενηζεγκινοπούλου

Στις              08/4/2018: Τανάγιας                   #          Ανδρέου

Στις              09/4/2018: Λιακοπούλου            #          Τανάγιας

Στις              10/4/2018: Γκεκόπουλος             #         Λιακοπούλου

Στις              11/4/2018: Ανδρεάδου                #        Γκεκόπουλος

Στις              12/4/2018:  Καραούλης               #        Ανδρεάδου

Στις              13/4/2018: Κρομμύδα                 #         Καραούλης

Στις   14 και 15/4/2018: Σαράφη                     #         Κρομμύδα

 

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

 Σέρρες  20 Μαρτίου  2018

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών