ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 16/4 ΕΩΣ 30/4

2 Απριλίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  34/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Απριλίου 2018 (εκτός των ημερών των εορτών του Πάσχα) ως  εξής:

 

Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

16-4-2018 Δευτέρα:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη)
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Αθανασιάδου.

17-4-2018  Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου) & όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της κ. Αθανασιάδου και της κ. Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.

18-4-2018 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Καραμανλίδου), Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Αθανασιάδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδου.

19-4-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Γραμματικός, Δημητριάδης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

20-4-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου  (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Λιακοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

21-4-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Γραμματικός Σαράφη.

23-4-2018 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Μπατσάρα, Βέργου.

24-4-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.
 2. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καλαφάτη.

25-4-2018 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

26-4-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Παντοπούλου,  Καραούλης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

27-4-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Τσερούλη), Αθανασιάδου, Τανάγιας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

28-4-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Παντοπούλου, Καλαφάτη, Βέργου.

30-4-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Ανδρέου.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  16-4-2018 έως και 30-4-2018 όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον

κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 16/4/2018 έως 20/4/2018: Γραμματικός

Από 23/4/2018 έως 27/4/2018: Καλαφάτη

Στις 30/4/2018: Θεοφιλίδου.

3) Εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 2 Απριλίου 2018

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών