ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2018

26 Απριλίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 40/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 01 Μαΐου 2018  έως  31 Μαΐου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 04.05.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.05.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.05.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.05.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.05.2018, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.05.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.05.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 23.05.2018, Μάρθα Ανδρεάδου, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 30.05.2018, Βασίλειος Καραούλης

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 08.05.2018,  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Τρίτη 22.05.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 03.05.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  29.05.2018, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 02.05.2018, Νικολέτα Σαράφη, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 31.05.2018, Λαμπρινή Νάστου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.05.2018 έως 03.05.2018, Μαρία Ανδρέου,

Την 04.05.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 05.05.2018 έως 06.05.2018, Μαρία Ανδρέου

Από 07.05.2018 έως 13.05.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 14.05.2018 έως 20.05.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 21.05.2018 έως 27.05.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 28.05.2018 έως 31.05.2018, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.05.2018 έως 16.05.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 17.05.2018 έως 31.05.2018, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.05.2018 έως 31.05.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.05.2018 έως 31.05.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Λαμπρινή Νάστου, Κωνσταντίνα Βέργου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 24.04.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης