ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (19-20 ΜΑΪΟΥ)

18 Μαΐου 2018


Τόπος: Επιμελητήριο Σερρών

1η ΗΜΕΡΑ
09:00 – 09:30 Προσέλευση
09:30 – 11:00 Εισαγωγή στην προβληματική της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Παρουσίαση του εθνικού και διεθνούς νομικού πλαισίου

11:00 – 11:15 Διάλειμμα
11:15- 12:45 Εισαγωγή στον Κανονισμό 2016/679. Βασικές αλλαγές
12:45 – 13:00 Διάλειμμα
13:00 – 13:45 Γενικές αρχές προστασίας δεδομένων
13:45 – 14:15 Γεύμα
14:15 – 15:45 Αρχές νομιμότητας της επεξεργασίας – Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
15:45 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 17:00 Ανασκόπηση ημέρας
Ερωτήσεις – Συζήτηση

2η ΗΜΕΡΑ
09:00 – 11:00 Ο Θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
11:00 – 11.15 Διάλειμμα
11:15 – 12:45 Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων
12:45- 13:00 Διάλειμμα
13:00 – 13:45 Έλεγχος συμμόρφωσης
13:45 – 14:15 Γεύμα
14:15 – 15:45 Ζητήματα ασφάλειας δεδομένων
15:45 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 18:00 Συνέχεια
18:00 – 18.15 Διάλειμμα
18.15 – 19.00 Ανασκόπηση ημέρας. Συζήτηση