ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

4 Ιουνίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 50/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 01 Ιουνίου 2018  έως  30 Ιουνίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.06.2018, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.06.2018, Μαρία Ανδρέου, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.06.2018, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.06.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Βασίλειος Καραούλης, Μάρθα Ανδρεάδου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.06.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.06.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 05.06.2018,  Παναγιώτα Κρομμύδα

Τρίτη 19.06.2018, Λαμπρινή Νάστου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 07.06.2018, Βασίλειος Καραούλης, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (πταίσματα),  20.06.2018, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης,  26.06.2018, Λαμπρινή Νάστου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.06.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Κωνσταντίνα Βέργου, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης (πταίσματα), 28.06.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (πταίσματα), 06.06.2018, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.06.2018, Σοφία Καχριμανίδου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.06.2018 έως 03.06.2018, Βασίλειος Καραούλης,

Από 04.06.2018 έως 10.06.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την 11.06.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Την 12.06.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την 13.06.2018, Βασίλειος Καραούλης

Την 14.06.2018, Νικολέτα Σαράφη

Την 15.06.2018, Μαρία Ανδρέου

Από 16.06.2018 έως 17.06.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Την 18.06.2018, Κωνσταντίνα Βέργου

Την 19.06.2018, Λαμπρινή Νάστου

Την 20.06.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Την 21.06.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Την 22.06.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 23.06.2018 έως 24.06.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την 25.06.2018, Σοφία Καχριμανίδου

Την 26.06.2018, Βασίλειος Καραούλης

Την 27.06.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Την 28.06.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την 29.06.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την 30.06.2018, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.06.2018 έως 15.06.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη, Μάρθα Ανδρεάδου, Βασίλειος Καραούλης, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 16.06.2018 έως 30.06.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη, Λαμπρινή Νάστου, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2018 έως 30.06.2018, Κωνσταντίνα Βέργου, Μαρία Ανδρέου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Βασίλειος Καραούλης.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2018 έως 30.06.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου, Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 29.05.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης