ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018 – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

28 Ιουνίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  68/2018

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο τμήματα διακοπών του 2018 ως εξής:

 

1ο Τμήμα Διακοπών (01.07.2018  έως 15.07.2018)

10-07-2018

 1. Πολυμελές: Θεοφιλίδου-Παντοπούλου-Ανδρεάδου
 2. Μονομελές: Θεοφιλίδου-Παντοπούλου
 3. Ασφαλιστικά: Θεοφιλίδου-Παντοπούλου

11-07-2018

 1. Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Παντοπούλου

12-07-2018

 1. Τριμελές Πλημ/κείο: Θεοφιλίδου-Παντοπούλου-Κρομμύδα

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 01-07-2018 έως και 15-07-2018: Θεοφιλίδου-Παντοπούλου – (στις 01, 03, 06, 12 και 14/07/2018 Σαράφη, 02, 07 και 10/07/2018 Ανδρεάδου, στις 04 και 15/7/2018 Κρομμύδα, στις 05, 08, 09, 11 και 13/07/2018 Καχριμανίδου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς & Διαταγές Πληρωμής

Στις 03, 05, 06, 07, 11 και 13/07/2018: Θεοφιλίδου

Στις 01, 02, 04, 09, 10, 12 και 14/07/2018: Παντοπούλου

Ανακρίτρια : Παντοπούλου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Θεοφιλίδου

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

2ο Τμήμα Διακοπών (16.07.2018  έως 31.07.2018)

24-07-2018

 1. Πολυμελές: Αθανασιάδου-Γραμματικός-Λιακοπούλου
 2. Μονομελές: Αθανασιάδου-Γραμματικός
 3. Ασφαλιστικά: Αθανασιάδου-Γραμματικός

25-07-2018

 1. Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Γραμματικός

26-07-2018

 1. Τριμελές Πλημ/κείο: Αθανασιάδου-Γραμματικός- Τανάγιας

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 16-07-2018 έως και 31-07-2018: Αθανασιάδου-Γραμματικός – (στις 16 και 19/07/2018 Ανδρεάδου, στις 17 και 18/07/2018 Κρομμύδα, στις 20, 21, 22, 23, 24 και 26/07/2018 Λιακοπούλου, στις 25, 27, 28, 29, 30 και 31/07/2018 Νάστου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας & Διαταγές Πληρωμής

Στις 17, 19, 23, 24, 26 και 30/07/2018: Αθανασιάδου

Στις 16, 18, 20, 25, 27 και 31/07/2018: Γραμματικός

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας και επί πλέον

Στις 21/07/2018 : Γραμματικός

Στις 28/07/2018: Αθανασιάδου

Ανακριτής: Γραμματικός

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Αθανασιάδου

Βουλεύματα: Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

 

 

3ο Τμήμα Διακοπών (01.08.2018  έως 16.08.2018)

07.08.2018:

 1. Ασφαλιστικά : Καραμανλίδου-Καλαφάτη

Αυτόφωρα Τριμελούς

01.08.2018 έως 16.08.2018: Καραμανλίδου-Καλαφάτη – (01/08 έως και 03/08/2018 Καραούλης, από 04/08 έως και 07/08/2018 Τανάγιας, από 08/08 έως και 16/08/2018 Βενέτης)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς – Δ/γές Πληρωμής

Από 01/08 έως και 07/08/2018 : Καραμανλίδου

Από 08/08 έως και 16/08/2018 : Καλαφάτη

Ανακριτής :  Καλαφάτη

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Καλαφάτη

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

4ο  Τμήμα Διακοπών (17.08.2018  έως 31.08.2018)

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 17-08-2018 έως 31-08-2018: Μπακαΐμης – Μπατσάρα– (στις 17/08/2018 Βενέτης, από 18 έως 27/08/2018 Τέγουτζικ, από 28 έως 31/08/2018 Γκεκόπουλος)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς-Διαταγές Πληρωμής

Στις 20, 21, 22, 28 και 30/08/2018 : Μπακαΐμης

Στις 17, 18, 23, 24, 25, 27, 29 και 31/08/2018 : Μπατσάρα

Ανακρίτρια : Μπατσάρα

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

5ο  Τμήμα Διακοπών (01.09.2018  έως 15.09.2018)

04-09-2018: Τρίτη:

 1. Πολυμελές: Τσερούλη-Ψυράκη-Βέργου
 2. Μονομελές: Ψυράκη
 3. Ασφαλιστικά: Τσερούλη-Ψυράκη

05-09-2018: Τετάρτη:

 1. Μονομελές: Ψυράκη

06-09-2018: Πέμπτη:

 1. Τριμελές: Τσερούλη-Ψυράκη-Γκεκόπουλος        

Αυτόφωρα Τριμελούς

Από 01-09-2018 έως 15-09-2018:Τσερούλη-Ψυράκη– (από 01/09 έως και 05/09/2018 Βέργου, από 06/09 έως και 09/09/2018 Ανδρέου, από 10/09 έως 11/09/2018 Γενηζεγκινοπούλου, στις 12/09/2018 Ανδρέου, από 13/09/ έως και 15/09/2018 Γενηζεγκινοπούλου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς-Διαταγές Πληρωμής

Στις 3, 4, 6, 7 και 10/09/2018 :Τσερούλη

Στις 1, 5, 8, 11,12,13,14 και 15/09/2018 : Ψυράκη

Ανακρίτρια : Ψυράκη

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Ψυράκη

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 

-Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο αναπληρώνει ο αρχαιότερος Δικαστής που υπηρετεί σε κάθε τμήμα.

 

 

Σέρρες  25 Ιουνίου 2018

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών