ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (Ν. 4512/2018)

21 Αυγούστου 2018


Όπως γνωρίζετε, για τα δικόγραφα που πρόκειται να κατατεθούν και συζητηθούν μετά τις 17.10.2018, σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υποθέσεως, οι διάδικοι θα πρέπει να προσφύγουν στην διαμεσολάβηση, σύμφωνα και τους ειδικότερους ορισμούς του ανωτέρω Νόμου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών, όπως και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, θεωρεί την υποχρέωση αυτή αντισυνταγματική, ότι προσκρούει δηλαδή στο κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη για την ελεύθερη πρόσβαση του στη Δικαιοσύνη, όπως το δικαίωμα αυτό περιγράφεται  στο αρ. 20 του Σ και το αρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.

Για την αποφυγή λοιπόν της διαδικασίας την οποία και η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε αντισυνταγματική, θα ετοιμάσουμε και θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας  σχετικό ισχυρισμό, με τον οποίο θα δικαιολογείται η εύλογη αιτία αποφυγής της διαδικασίας της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης από τους διαδίκους, ισχυρισμό τον οποίο θα περιλαμβάνουν οι διάδικοι στις προτάσεις τους κατά τη συζήτηση της υποθέσεώς τους.

 

Από το Δ.Σ.