ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

12 Σεπτεμβρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ.  103/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2018  έως  30 Σεπτεμβρίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 21.09.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 28.09.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.09.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 26.09.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 18.09.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 20.09.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 25.09.2018,  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στην συνεδρίαση της Τετάρτης 26.09.2018, (πταίσματα) Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.09.2018, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.09.2018, (πταίσματα) Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.09.2018, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 16.9.2018 έως 23.9.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Από 24.9.2018 έως 30.9.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 16.09.2018 έως 23.09.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 24.09.2018 έως 30.09.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 16.09.2018 έως 30.09.2018 Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 16.09.2018 έως 30.09.2018 Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 04.09.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

Σωτήριος Μπακαϊμης