ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

12 Σεπτεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 107/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 ως εξής:

 

Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

17-9-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Καλαφάτη, Πασχάλη, Γραμματικός
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη, Πασχάλη, Γραμματικός

18-9-2018  Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης) & όλοι οι Πρωτοδίκες & η ΄Εμμισθη Πάρεδρος πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου,  Ψυράκη, Πασχάλη.

19-9-2018  Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Σιβρίδης, Τανάγιας.

20-9-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Ψυράκη, Δημητριάδης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.

21-9-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Καλαφάτη, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

22-9-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γραμματικός, Τανάγιας

24-9-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς:  Τσερούλη, Γραμματικός, Λιακοπούλου.

25-9-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Σιβρίδης, Ψυράκη, Ράπη (Η έμμισθη Πάρεδρος όλη την Εκουσία πλην των εφέσεων, της αίτησης υιοθεσίας και του ορισμού προσωρινής διοίκησης).
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Ψυράκη, Ράπη.

26-9-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ψυράκη.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Ψυράκη, Λιακοπούλου.

27-9-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Μαλιώρα), Θεοφιλίδου, Νάστου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

28-9-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης,Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

29-9-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Θεοφιλίδου, Λιακοπούλου.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Βουλεύματα

Από  16-30/9/2018: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Από 17/9/2018 έως 21/9/2018: Πασχάλη.

Από 24/9/2018 έως 28/9/2018: Ράπη.

3) Συναινετικές Εξαλείψεις: Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών