ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

24 Σεπτεμβρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 130/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.10.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.10.2018, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.10.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.10.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.10.2018, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.10.2018, Μαρία Ανδρέου,  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.10.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 31.10.2018, Γεώργιος Τανάγιας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.10.2018, Λαμπρινή Νάστου

Τρίτη 23.10.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.10.2018, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 30.10.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου,  Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.10.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.10.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου

Στην συνεδρίαση της Τετάρτης 10.10.2018, (πταίσματα) Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.10.2018 έως 07.10.2018, Νικολέτα Σαράφη

Από 08.10.2018 έως 14.10.2018, Λαμπρινή Νάστου

Από 15.10.2018 έως 21.10.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 22.10.2018 έως 28.10.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 29.10.2018 έως 31.10.2018, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.10.2018 έως 15.10.2018, Μαρία Ανδρέου, Σοφία Καχριμανίδου

Από 16.10.2018 έως 31.10.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.10.2018 έως 31.10.2018, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 1.10.2018 έως 31.10.2018 Γεώργιος Τανάγιας, Μάρθα Ανδρεάδου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες,  20.09.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης