ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

26 Σεπτεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι την Πέμπτη 18/10/2018 και την Παρασκευή 19/10/2018 και από ώρα 10.00 π. μ. (ώρα έναρξης) θα πραγματοποιηθεί από τον Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.Σ.Α. για θέματα Πληροφορικής, ενδιαφέροντος της Ολομέλειας κ. Βασίλη Μανιό, η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής (εγκατάσταση, ενεργοποίηση και παραλαβή ψηφιακών πιστοποιητικών).
Όσοι δικηγόροι επιθυμούν την έκδοση ψηφιακής υπογραφής τις ανωτέρω ημερομηνίες (ραντεβού), παρακαλούνται όπως το δηλώσουν ακολουθώντας ΟΛΗ την διαδικασία που περιγράφεται στον πρακτικό οδηγό που επισυνάπτεται. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Το κόστος για το στικάκι που θα παραλάβετε με την ψηφιακή σας υπογραφή , ανέρχεται στα 22 ευρώ συν ΦΠΑ .
Η έκδοση και παραλαβή της ψηφιακής υπογραφής (διάρκειας 30’ περίπου) θα γίνει στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία σας.