ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

27 Σεπτεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 135/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

1-10-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου, Σιβρίδης, Καλαφάτη, Ράπη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη
 3. Έναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Θεοφιλίδου, Σιβρίδης.

2-10-2018 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Ψυράκη, Σαράφη.

3-10-2018 Τετάρτη:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Σαράφη.

4-10-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν.Μαλιώρα), Θεοφιλίδου, Κρομμύδα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

5-10-2018 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Σαράφη.

6-10-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Σιβρίδης, Σαράφη.

8-10-2018 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Μπατσάρα, Νάστου.

9-10-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Ψυράκη,
 2. Πασχάλη, Γραμματικός (πλην εφέσεων), Ράπη (πλην εφέσεων).
 3. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Ψυράκη, Πασχάλη, Ράπη.

10-10-2018 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Μπακαΐμης) Θεοφιλίδου, Γραμματικός.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

11-10-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Μαλιώρα), Ψυράκη, Καχριμανίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

12-10-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Σιβρίδης, Καραούλης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

13-10-2018  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Ψυράκη, Πασχάλη, Νάστου.

15-10-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Ψυράκη,
 2. Πασχάλη, Γραμματικός (πλην εφέσεων), Ράπη (πλην εφέσεων).
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Ψυράκη, Γραμματικός, Ράπη.

16-10-2018 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα) & όλοι οι Πρωτοδίκες & η κ. Ράπη. πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Σιβρίδης, Καλαφάτη.

17-10-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ψυράκη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Ψυράκη, Γενηζεγκινοπούλου.

18-10-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.

19-10-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα  (Αν. Τσερούλη), Πασχάλη,   Σαράφη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

20-10-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καλαφάτη, Γραμματικός, Γενηζεγκινοπούλου.

22-10-2018  Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Γκεκόπουλος.

23-10-2018  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου, Σιβρίδης, Καλαφάτη.
 2. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Σιβρίδης, Καλαφάτη.

24-10-2018 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Ψυράκη, Πασχάλη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

25-10-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Λιακοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.

26-10-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Γραμματικός, Ανδρεάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

27-10-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Πασχάλη, Γκεκόπουλος.

29-10-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Καλαφάτη, Τανάγιας.

30-10-2018 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Θεοφιλίδου, Τανάγιας.

31-10-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Τανάγιας.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 01 έως 31/10/2018: Όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

 

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από     01/10/2018   έως   05/10/2018 : κ. Γραμματικός.

Από     08/10/2018   έως   12/10/2018 : κ. Πασχάλη.

Από     15/10/2018   έως   19/10/2018 : κ. Καλαφάτη.

Από     22/10/2018   έως   26/10/2018 : κ. Σιβρίδης.

Από     29/10/2018   έως   31/10/2018 : κ. Ψυράκη

 

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5)Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών