ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΝΕΟΧΩΡΙ, ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ)

16 Οκτωβρίου 2018


Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.