ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24 Οκτωβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ. 166/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Νοέμβριο του 2018 ως εξής:

 

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

1-11-2018 Πέμπτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης, Πασχάλη. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης, Νάστου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.

2-11-2018 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Τανάγιας.

3-11-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γραμματικός, Τανάγιας.

5-11-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Σιβρίδης, Ψυράκη, Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Ψυράκη, Καλαφάτη.

6-11-2018  Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Δημητριάδης.

7-11-2018  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Μπακαΐμης), Σιβρίδης, Πασχάλη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

8-11-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Θεοφιλίδου, Γκεκόπουλος.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ψυράκη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.

9-11-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Μαλιώρα), Γραμματικός (Αν.Μπατσάρα), Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

10-11-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Ψυράκη, Πασχάλη, Δημητριάδης.

12-11-2018 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Μπατσάρα,  Ανδρέου.

13-11-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο:  Θεοφιλίδου, Πασχάλη, Γραμματικός (πλην εφέσεων), Ράπη (πλην εφέσεων).
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Πασχάλη, Ράπη.

14-11-2018  Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Δημητριάδης.

15-11-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Καραούλης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.

16-11-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Ψυράκη, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

17-11-2018  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Ράπη.

19-11-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου, Πασχάλη, Γραμματικός (πλην εφέσεων), Ράπη (πλην εφέσεων).
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γραμματικός, Ράπη.

20-11-2018  Τρίτη:

 1. Πολυμελές: (Τακτική & Εκουσία): Τσερούλη  (Αν. Μαλιώρα) & όλοι οι Πρωτοδίκες & η κ. Ράπη. πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Πασχάλη.

21-11-2018  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Ψυράκη, Γραμματικός.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

22-11-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Πασχάλη,Γενηζεγκινοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

23-11-2018  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Θεοφιλίδου, Τανάγιας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

24-11-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Καλαφάτη, Καχριμανίδου.

26-11-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Πασχάλη, Ανδρεάδου.

27-11-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο:  Σιβρίδης, Ψυράκη, Καλαφάτη, Ράπη (πλην εφέσεων)
 2. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Ψυράκη, Ράπη.

28-11-2018  Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Ανδρεάδου.

29-11-2018  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα),  Σιβρίδης, Δημητριάδης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ψυράκη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ψυράκη.

30-11-2018 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Μπατσάρα, Ανδρεάδου.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1-11-2018 έως 30-11-2018: Όλοι οι Πρωτοδίκες και η Έμμισθη Πάρεδρος πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από    1/11/2018   έως    2/11/2018: Ψυράκη.

Από    5/11/2018   έως    9/11/2018: Πασχάλη.

Από  12/11/2018   έως  16/11/2018: Γραμματικός

Από  19/11/2018   έως  23/11/2018: Καλαφάτη.

Από  26/11/2018   έως  30/11/2018: Σιβρίδης.

3) Συναινετικές εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 

Σέρρες, 24 Οκτωβρίου 2018

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών