ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

30 Οκτωβρίου 2018


Προκήρυξη Προγράμματος
«Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες»
Το link με την προκήρυξη του επιμορφωτικού σεμιναρίου.