ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

9 Νοεμβρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 165/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2018  έως 30 Νοεμβρίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 02.11.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.11.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.11.2018, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.11.2018, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 30.11.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.11.2018, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.11.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.11.2018, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 28.11.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 13.11.2018, Μαρία Ανδρέου

Τρίτη 27.11.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 08.11.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 27.11.2018,  Λαμπρινή Νάστου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 7.11.2018, Δημήτριος Δημητριάδης, Βασίλειος Καραούλης,  Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.11.2018, Γεώργιος Τανάγιας

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.11.2018 έως 04.11.2018, Γεώργιος Τανάγιας

Από 05.11.2018 έως 06.11.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 07.11.2018, Μαρία Ανδρέου

Από 08.11.2018 έως 11.11.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 12.11.2018 έως 13.11.2018, Μαρία Ανδρέου

Την 14.11.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 15.11.2018 έως 18.11.2018, Μαρία Ανδρέου

Από 19.11.2018 έως 25.11.2018, Σοφία Καχριμανίδου

Από 26.11.2018 έως 30.11.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.11.2018 έως 15.11.2018, Νικολέτα Σαράφη, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 16.11.2018 έως 30.11.2018, Λαμπρινή Νάστου, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.11.2018 έως 30.11.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 1.11.2018 έως 30.11.2018 Γεώργιος Τανάγιας, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 24.10.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης