ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 01/12/2018 ΕΩΣ 21/12/2018

21 Νοεμβρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 176/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Δεκεμβρίου 2018  έως  21 Δεκεμβρίου 2018  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 07.12.2018, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 14.12.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.12.2018, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.12.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.12.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 11.12.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 06.12.2018, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 18.12.2018,  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.12.2018, (πταίσματα) Σοφία Καχριμανίδου ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.12.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 20.12.2018, (πταίσματα) Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.12.2018, (πταίσματα) Ολυμπία Λιακοπούλου

Στην συνεδρίαση της Πέμπτης 13.12.2018, Ολυμπία Λιακοπούλου, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.12.2018 έως 02.12.2018, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 03.12.2018 έως 09.12.2018, Βασίλειος Καραούλης

Από 10.12.2018 έως 16.12.2018, Παναγιώτα Κρομμύδα

Την  17.12.2018, Νικολέτα Σαράφη

Την  18.12.2018, Μαρία Ανδρέου

Την  19.12.2018, Δημήτριος Δημητριάδης

Την  20.12.2018, Λαμπρινή Νάστου

Την  21.12.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.12.2018 έως 11.12.2018, Γεώργιος Τανάγιας, Αγάπη Γενιζεγκινοπούλου

Από 12.12.2018 έως 21.12.2018, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.12.2018 έως 21.12.2018, Μάρθα Ανδρεάδου, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 1.12.2018 έως 21.12.2018, Λαμπρινή Νάστου, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 19. 11.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης