ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 22/12/2018 ΕΩΣ 06/01/2019

29 Νοεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 179/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 22 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Ιανουαρίου 2019 ως εξής:

                

1) ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 22 έως και 27 Δεκεμβρίου 2018
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
Από 22 έως και 27-12-2018: Μπατσάρα-Θεοφιλίδου-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Από 22 έως και 24-12-2018: Καλαφάτη

Από 25 έως και 27-12-2018: Γεωργέλλη

Στις 22, 24 και 25 Δεκεμβρίου 2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής-Μπατσάρα

Στις 26 και 27 Δεκεμβρίου 2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής-Θεοφιλίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Από 22 έως 27 Δεκεμβρίου 2018 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

από 22 έως και 27 Δεκεμβρίου 2018: Μπατσάρα

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

από 22 έως και 27 Δεκεμβρίου 2018: Μπατσάρα

 

2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 28 Δεκεμβρίου 2018 έως 01 Ιανουαρίου 2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

 Από 28-12-2018 έως 01-01-2018: Καλαφάτη-Γραμματικός-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Από 28-12-2018 έως και 30-12-2018:Σιβρίδης

Από 31-12-2018 έως 01-01-2019:   Πασχάλη

Στις 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2018: Πρόεδρος Υπηρεσίας – Δ/γές Πληρωμής: Καλαφάτη

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 01 Ιανουαρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας- Δ/γές Πληρωμής: Γραμματικός

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 28 Δεκεμβρίου 2018 έως 01 Ιανουαρίου 2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακριτής

από 28 Δεκεμβρίου 2018 έως 01 Ιανουαρίου 2019: Γραμματικός

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

από 28 Δεκεμβρίου 2018 έως 01 Ιανουαρίου 2019: Καλαφάτη

 

3) ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 2 έως και 6 Ιανουαρίου 2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

 Από 02-01 έως  και 03-01-2019: Γεωργέλλη-Πασχάλη-Ειρηνοδίκης.

Στις 04-01-2019 : Σιβρίδης-Πασχάλη-Ειρηνοδίκης

Στις 05 και 06-01-2019: Σιβρίδης-Γεωργέλλη-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Στις 02-01-2019: Γραμματικός

Στις 03-01-2019: Μπατσάρα

Από 04 έως και 06/01/2019:  Θεοφιλίδου

Στις 02 και 06 Ιανουαρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Πασχάλη

Στις 03 και 05 Ιανουαρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Γεωργέλλη

Στις 04 Ιανουαρίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Σιβρίδης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 02 έως και 06-01-2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από 02 έως και 06 Ιανουαρίου 2019: Πασχάλη 

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από 02 έως και 06 Ιανουαρίου 2019: Γεωργέλλη

             

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Στις 22 και 23-12-2018           : Βενέτης                Αν/κος       Τέγουτζικ

Στις            24-12-2018           : Νάστου                     #            Βενέτης

Στις            25-12-2018           : Λιακοπούλου            #            Νάστου

Στις            26-12-2018           : Δημητριάδης            #            Λιακοπούλου

Στις            27-12-2018           : Γκεκόπουλος            #            Δημητριάδης

Στις            28-12-2018           : Καχριμανίδου           #            Γκεκόπουλος

Στις            29-12-2018           : Ανδρέου                   #             Καχριμανίδου

Στις            30-12-2018           : Σαράφη                    #             Ανδρέου

Στις            31-12-2018           : Καραούλης              #             Σαράφη

Στις             01-01-2019           : Τανάγιας                #              Καραούλης

Στις             02-01-2019           : Κρομμύδα              #              Τανάγιας

Στις             03-01-2019           : Ανδρεάδου             #              Κρομμύδα

Στις             04-01-2019           : Γενηζεγκινοπούλου#             Ανδρεάδου

Στις  05 και 06-01-2019          : Τέγουτζικ                #      Γενηζεγκινοπούλου

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες  28 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαΐμης