ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

24 Δεκεμβρίου 2018


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 206/2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 07 Ιανουαρίου 2019  έως  31 Ιανουαρίου 2019  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.01.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.01.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.01.2019, Νικολέτα Σαράφη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 09.01.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.01.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 23.01.2019, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 30.01.2019, Λαμπρινή Νάστου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 15.01.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Τρίτη 29.01.2019, Λαμπρινή Νάστου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 10.01.2019, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 29.01.2019,  Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,09.01.2019, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 31.01.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 07.01.2019 έως 13.01.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 14.01.2019 έως 20.01.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 21.01.2019 έως 27.01.2019, Νικολέτα Σαράφη

Από 28.01.2019 έως 31.01.2019, Λαμπρινή Νάστου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 07.01.2019 έως 18.01.2019, Λαμπρινή Νάστου, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 19.01.2019 έως 31.01.2019, Βασίλειος Καραούλης, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 07.01.2019 έως 31.01.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Μαρία Ανδρέου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 07.01.2019 έως 31.01.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 20.12.2018

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης