ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

30 Ιανουαρίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Πράξη υπ΄ αριθμ. 14/2019

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

                                                        

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2019 έως 28 Φεβρουαρίου 2019, ως εξής:

 

Ι.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

1-2-2018 Παρασκευή:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Μπατσάρα, Πασχάλη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.

2-2-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Γραμματικός, Νάστου.

4-2-2018  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη.

5-2-2018 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Σιβρίδης, Ανδρέου

6-2-2018 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Καλαφάτη, Γραμματικός.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ράπη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

7-2-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Μαλιώρα), Πασχάλη, Καραούλης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.

8-2-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

9-2-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Καλαφάτη, Ανδρέου.

11-2-2018 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Γενηζεγκινοπούλου.

12-2-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη, Ράπη (όχι εφέσεις).
 2. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη.

13-2-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός, Γενηζεγκινοπούλου.

14-2-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν.  Μπακαΐμης), Θεοφιλίδου, Νάστου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

15-2-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Γεωργέλλη, Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

16-2-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Πασχάλη, Γενηζεγκινοπούλου.

18-2-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Γραμματικός (όχι εφέσεις), Ράπη (όχι εφέσεις).
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Γραμματικός.

19-2-2018 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική και Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα) και όλοι οι Πρωτοδίκες & η κ. Ράπη, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Γεωργέλη, Πασχάλη, Γραμματικός.

20-2-2018  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Μαλιώρα), Θεοφιλίδου, Πασχάλη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ράπη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

21-2-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Γεωργέλλη,  Λιακοπούλου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.

22-2-2018 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Γραμματικός, Κρομμύδα.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

23-2-2018 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Γεωργέλλη, Γκεκόπουλος.

25-2-2018 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Πασχάλη, Καχριμανίδου.

26-2-2018 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Γραμματικός.
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Γραμματικός.

27-2-2018 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Καχριμανίδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

28-2-2018 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης, Σαράφη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

 

ΙΙ.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 1-28/2/2019: ΄Ολοι οι Δικαστές, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Στις        1/2/2019                          :  Πασχάλη.

Από       4/2/2019   έως    8/2/2019: Γεωργέλλη.

Από     11/2/2019   έως  15/2/2019: Καλαφάτη.

Από     18/2/2019   έως  22/2/2019: Γραμματικός

Από     25/2/2019   έως  28/2/2019: Θεοφιλίδου.

3) Συναινετικές εξαλείψεις: Κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  

 

Σέρρες, 28 Ιανουαρίου 2019

Ο Διευθύνων

το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών