ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

31 Ιανουαρίου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 15/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2019  έως  28 Φεβρουαρίου 2019  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.02.2019, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.02.2019, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.02.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.02.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.02.2019, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.02.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.02.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.02.2019, Σοφία Καχριμανίδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.02.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Τρίτη 26.02.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 07.02.2019, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 26.02.2019,  Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.02.2019,  Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,06.02.2019 (πταίσματα), Παναγιώτα Κρομμύδα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,06.02.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.02.2019 (πταίσματα), Βασίλειος Καραούλης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.02.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.02.2019 έως 03.02.2019, Λαμπρινή Νάστου

Από 04.02.2019 έως 10.02.2019, Μαρία Ανδρέου

Από 11.02.2019 έως 17.02.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 18.02.2019 έως 24.02.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 25.02.2019 έως 28.02.2019, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.02.2019 έως 14.02.2019, Νικολέτα Σαράφη, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 15.02.2019 έως 28.02.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.02.2019 έως 28.02.2019, Μάρθα Ανδρεάδου, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.02.2019 έως 28.02.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες  28-1-2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης