ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

28 Φεβρουαρίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ. 19/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών,  για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019,  ως εξής:

 

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 

 

1-3-2019 Παρασκευή:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Μπατσάρα, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

2-3-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Καχριμανίδου.

4-3-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη.

5-3-2019 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Ανδρεάδου.

6-3-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης, Γεωργέλλη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ράπη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

7-3-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Θεοφιλίδου, Τανάγιας.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

8-3-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Πασχάλη, Δημητριάδης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

9-3-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Καλαφάτη, Ανδρεάδου.

11-3-2019 Δευτέρα (αργία):

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Γραμματικός,  Καραούλης.

12-3-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου,Γεωργέλλη, Γραμματικός.
 2. Ασφαλιστικά: Τσερούλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Γραμματικός.

13-3-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη Καραούλης.

14-3-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Γραμματικός, Κρομμύδα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.

15-3-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Μπακαΐμης), Σιβρίδης, Γενηζεγκινοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

16-3-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς:, Θεοφιλίδου, Πασχάλη, Καραούλης.

18-3-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Σιβρίδης,
 2. Καλαφάτη, Γραμματικός (όχι εφέσεις), Ράπη (όχι εφέσεις).
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Καλαφάτη, Γραμματικός.

19-3-2019 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική και Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα) και όλοι οι Πρωτοδίκες & η κ. Ράπη, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Πασχάλη.

20-3-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ράπη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

21-3-2019  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Γεωργέλλη, Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.

22-3-2019 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Γκεκόπουλος.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

23-3-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Κρομμύδα.

25-3-2019 Δευτέρα (αργία):

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Πασχάλη, Τανάγιας.

26-3-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Σιβρίδης, Πασχάλη, Καλαφάτη, Ράπη (όχι εφέσεις).
 2. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Πασχάλη, Καλαφάτη.

27-3-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Μπατσάρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Σιβρίδης, Τανάγιας.

28-3-2019  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Γραμματικός,  Ανδρεάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.

29-3-2019 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα, Μπατσάρα, Νάστου.

30-3-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Γραμμματικός, Τανάγιας.

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  1-3-2019 έως 31-3-2019: ΄Ολοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Στις                             1/3/2019: Γραμματικός.

Από   4/3/2019 έως    8/3/2019: Σιβρίδης.

Από 12/3/2019 έως  15/3/2019: Θεοφιλίδου.

Από 18/3/2019 έως  22/3/2019: Γεωργέλλη.

Από 26/3/2019 έως  29/3/2019: Καλαφάτη.

 3) Εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες,  25 Φεβρουαρίου 2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών