ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

7 Μαρτίου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 18/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2019  έως    31 Μαρτίου 2019  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 01.03.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.03.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.03.2019, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.03.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 29.03.2019, Γεώργιος Τανάγιας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.03.2019, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.03.2019, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.03.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.03.2019, Γεώργιος Τανάγιας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.03.2019, Βασίλειος Καραούλης

Τρίτη 26.03.2019, Γεώργιος Τανάγιας

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 07.03.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 26.03.2019,  Σοφία Καχριμανίδου, Βασίλειος Καραούλης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.03.2019 (πταίσματα), Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,06.03.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 06.03.2019, Μαρία Ανδρέου (πταίσματα)

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.03.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.03.2019 έως 03.03.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Από 04.03.2019 έως 10.03.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 11.03.2019 έως 17.03.2019, Βασίλειος Καραούλης

Από 18.03.2019 έως 24.03.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 25.03.2019 έως 31.03.2019, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.03.2019 έως 16.03.2019, Λαμπρινή Νάστου, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 17.03.2019 έως 31.03.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Σοφία Καχριμανίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.03.2019 έως 31.03.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.03.2019 έως 31.03.2019, Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 25-2-2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης