ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 01/04/2019 ΕΩΣ 19/04/2019

29 Μαρτίου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 26/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Απριλίου 2019 έως  19 Απριλίου 2019  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.04.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.04.2019, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.04.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.04.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.04.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.04.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.04.2019, Μαρία Ανδρέου

Τρίτη 16.04.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.04.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου,

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 16.04.2019, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,03.04.2019, Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης (πταίσματα),18.04.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 18.04.2019, Σοφία Καχριμανίδου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.04.2019 έως 07.04.2019, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την  08.04.2019 Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 09.04.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Την 10.04.2019 Νικόλαος Γκεκόπουλος

Την 11.04.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Την 12.04.2019, Μαρία Ανδρέου

Από την 13.04.2019 έως την 14.04.2019, Γεώργιος Τανάγιας

Tην 15.04.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Την 16.04.2019, Μαρία Ανδρέου

Την 17.04.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 18.04.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Λαμπρινή Νάστου, Μαρία Ανδρέου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου, Παναγιώτα Κρομμύδα.

Την 19.04.2019, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.04.2019 έως 10.04.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 11.04.2019 έως 19.04.2019, Μαρία Ανδρέου, Βασίλειος Καραούλης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.04.2019 έως 19.04.2019, Λαμπρινή Νάστου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.04.2019 έως 19.04.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 28.03.2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης