ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΟ 01/04/2019 ΕΩΣ 19/04/2019

29 Μαρτίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Πράξη με αριθμό  27/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Απριλίου 2019 (εκτός των ημερών των εορτών του Πάσχα) ως  εξής:

Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

01-04-2019 Δευτέρα:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Tσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Γεωργέλλη, Γραμματικός.
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Σιβρίδης, Γεωργέλλη, Γραμματικός (όχι εφέσεις), Ράπη (όχι εφέσεις).
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

02-04-2019  Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Καλαφάτη, Λιακοπούλου.

03-04-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Θεοφιλίδου, Πασχάλη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Ράπη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

04-04-2019  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Τσερούλη), Καλαφάτη, Γκεκόπουλος.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.

05-04-2019 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Σιβρίδης, Λιακοπούλου.

06-04-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γραμματικός, Λιακοπούλου.

08-04-2019 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη,
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη, Μπατσάρα, Γκεκόπουλος.

09-04-2019 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας/Ειδική χωρίς πινάκιο: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Γραμματικός.
 2. Ασφαλιστικά: Μαλιώρα.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Γεωργέλλη, Γραμματικός.

10-04-2019 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς:  Μπατσάρα, Καλαφάτη, Γκεκόπουλος.

11-04-2019 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Σιβρίδης, Λιακοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γεωργέλλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.

12-04-2019  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μπακαΐμης), Γραμματικός, Καχριμανίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσερούλη.

13-04-2019 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Γεωργέλλη, Τανάγιας.

15-04-2019 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Θεοφιλίδου, Πασχάλη, Καλαφάτη.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Πασχάλη, Καλαφάτη.

16-04-2019 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική και Εκουσία): Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα) και όλοι οι Πρωτοδίκες & η κ. Ράπη, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Σιβρίδης, Γεωργέλλη, Γραμματικός.

17-04-2019 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσερούλη (Αν. Μαλιώρα), Θεοφιλίδου, Καλαφάτη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Πασχάλη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη.

18-04-2019: Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Μαλιώρα), Γραμματικός, Καραούλης.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Σιβρίδης.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης.

19-04-2019: Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μαλιώρα (Αν. Τσερούλη), Γεωργέλλη, Νάστου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαλιώρα.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  01-04-2019 έως και 19-04-2019 όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 01/04/2019 έως 05/04/2019: Γραμματικός.

Από 08/04/2019 έως 12/04/2019: Καλαφάτη.

Από 15-04-2019 έως 19/04/2019: Πασχάλη.

3) Εξαλείψεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες, 28 Μαρτίου 2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών