ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΠΑΣΧΑ 2019

2 Απριλίου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 29/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 20 Απριλίου 2019 έως και 05 Μαΐου 2019 ως εξής:

 

1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 20 Απριλίου έως και 24 Απριλίου 2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Στις 20 Απριλίου 2019: Μπατσάρα-Καλαφάτη-Ειρηνοδίκης

Στις 21 Απριλίου 2019: Μπατσάρα-Σιβρίδης-Ειρηνοδίκης

Στις 22 Απριλίου 2019: Μπατσάρα-Καλαφάτη-Ειρηνοδίκης

Στις 23 Απριλίου 2019: Σιβρίδης-Καλαφάτη-Ειρηνοδίκης

Στις 24 Απριλίου 2019:Μπατσάρα-Σιβρίδης-Ειρηνοδίκης

Στις 20, 21 και 22 Απριλίου  2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Στις 23 Απριλίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καλαφάτη.

Στις 24 Απριλίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σιβρίδης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 20 Απριλίου έως και 24 Απριλίου 2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακρίτρια

Από 20 Απριλίου έως και 24 Απριλίου 2019: Μπατσάρα

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από 20 Απριλίου έως και 24 Απριλίου 2019: Καλαφάτη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Στις 20/04/2019 και 21/04/2019: Γεωργέλλη

Στις 22/04/2019 και 23/04/2019: Πασχάλη

Στις 24/04/2019: Ράπη

 

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 25 Απριλίου  έως και 29 Απριλίου 2019.

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 25/04/2019 έως 29/04/2019: Θεοφιλίδου-Γραμματικός-Ειρηνοδίκης

Στις 25 και 26 Απριλίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

Στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γραμματικός

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Από  25 Απριλίου έως και 29 Απριλίου 2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακριτής

Από   25 έως και 29 Απριλίου 2019: Γραμματικός

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από   25 έως και 29 Απριλίου 2019: Θεοφιλίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Στις 25 και 26 Απριλίου 2019: Σιβρίδης

Στις 27 Απριλίου 2019: Καλαφάτη

Στις 28 και 29 Απριλίου 2019: Μπατσάρα

 

3.ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 30 Απριλίου έως και 05 Μαΐου 2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 30/04/2019 έως και 01/05/2019:Γεωργέλλη-Πασχάλη-Ράπη

Από 02/05/2019 έως και 05/05/2019:Γεωργέλλη-Πασχάλη-Ειρηνοδίκης

Στις 30 Απριλίου και 01 Μαΐου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ράπη

Στις 02 και 05 Μαΐου 2019:Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πασχάλη

Στις 03 και 04 Μαίου 2019: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γεωργέλλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & Δ/ΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Από 30/04/2019 έως και 05/05/2019 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από 30/04/2019 έως και 05/05/2019: Πασχάλη

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από 30/04/2019 έως και 05/05/2019: Γεωργέλλη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Στις 30/04/2019 και 01/05/2019: Θεοφιλίδου

Στις 02/05/2019 και 03/05/2019: Γραμματικός

Στις 04/05/2019: Ράπη

Στις 05/05/2019: Καλαφάτη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Στις  20 και 21/04/2019: Βενέτης            Αναπλ/κός   Τέγουτζικ

Στις             22/04/2019: Καραούλης              #            Βενέτης

Στις             23/04/2019:Γενηζεγκινοπούλου  #            Καραούλης

Στις             24/04/2019: Νάστου                    #   Γενηζεγκινοπούλου

Στις             25/04/2019:Τανάγιας                   #            Νάστου

Στις             26/04/2019:Καχριμανίδου           #            Τανάγιας

Στις             27/04/2019:Λιακοπούλου            #           Καχριμανίδου

Στις             28/04/2019:Γκεκόπουλος             #          Λιακοπούλου

Στις             29/04/2019: Λιακοπούλου            #          Γκεκόπουλος

Στις             30/04/2019: Δημητριάδης             #         Λιακοπούλου

Στις             01/05/2019: Κρομμύδα                 #         Δημητριάδης

Στις             02/05/2019: Ανδρέου                    #          Κρομμύδα

Στις             03/05/2019: Ανδρεάδου                #          Ανδρέου

Στις  04 και 05/05/2019: Τέγουτζικ                  #          Ανδρεάδου

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας

 

 

Σέρρες  29 Μαρτίου  2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών