ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2019

3 Μαΐου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 44/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 06 Μαΐου 2019 έως 31 Μαΐου  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 10.05.2019, Σοφία Καχριμανίδου, Βασίλειος Καραούλης,

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17.05.2019 Παναγιώτα Κρομμύδα,

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.05.2019, (εκλογές)

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 31.05.2019, (εκλογές)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.05.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15.05.2019, Λαμπρινή Νάστου, Μαρία Ανδρέου, Παναγιώτα Κρομμύδα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22.05.2019, (εκλογές)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 29.05.2019, (εκλογές)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 07.05.2019, Λαμπρινή Νάστου

Τρίτη 14.05.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνει την Πέμπτη 9 Μαΐου και την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 09.05.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 28.05.2019, (εκλογές)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,08.05.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.05.2019, (εκλογές)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 06.05.2019 έως 07.05.2019, Λαμπρινή Νάστου

Την  08.05.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 09.05.2019 έως 13.05.2019, Βασίλειος Καραούλης

Την 14.05.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

Tην 15.05.2019, Μαρία Ανδρέου

Την 16.05.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος,

Την 17.05.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 18.05.2019 έως 19.05.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από 20.05.2019 έως 22.05.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Από 23.05.2019 έως 24.05.2019,  Μαρία Ανδρέου

Από 25.05.2019 έως 26.05.2019, Γεώργιος Τανάγιας

Από 27.05.2019 έως 31.05.2019, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 06.05.2019 έως 31.05.2019, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 06.05.2019 έως 31.05.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 06.05.2019 έως 31.05.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 02.05.2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης