ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23 Μαΐου 2019


Επισυνάπτεται αρχείο (pdf) του Δήμου Σερρών με την ανακήρυξη των υποψηφίων, το οποίο αφού εκτυπώσετε οφείλετε να συμπεριλάβετε στο σάκο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Σερρών.

Σας γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο αρχείο δεν χρειάζεται να το παραδώσετε στο Πρωτοδικείο κατά την παράδοση του σάκου αλλά να το έχετε προς γνώση σας την ημέρα των εκλογών.