ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

30 Μαΐου 2019


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 88/2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου 2019 έως 30 Ιουνίου ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 14.06.2019 Νικολέτα Σαράφη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.06.2019,  (εκλογές)

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.06.2019, Γεώργιος Τανάγιας,  Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.06.2019,  Λαμπρινή Νάστου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 26.06.2019, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 18.06.2019, Βασίλειος Καραούλης

Τρίτη 25.06.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις και αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11.00 π.μ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 06.06.2019, Μαρία Ανδρέου,

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.06.2019 (πταίσματα), Σοφία Καχριμανίδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 25.06.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Σοφία Καχριμανίδου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,05.06.2019, (εκλογές)

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης,27.06.2019 (πταίσματα), Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.06.2019 (πταίσματα), (εκλογές)

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.06.2019, Λαμπρινή Νάστου, Μαρία Ανδρέου,  Βασίλειος Καραούλης

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.06.2019 έως 05.06.2019, Γεώργιος Τανάγιας

Την 06.06.2019, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Από την 07.06.2019 έως 09.06.2019, Παναγιώτα Κρομμύδα

Από 10.06.2019 έως 17.06.2019, Νικολέτα Σαράφη

Tην 18.06.2019, Βασίλειος Καραούλης

Την 19.06.2019, Λαμπρινή Νάστου

Την 20.06.2019, Σοφία Καχριμανίδου

Από 21.06.2019 έως 23.06.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Την 24.06.2019, Νικολέτα Σαράφη

Την 25.06.2019, Δημήτριος Δημητριάδης

Την 26.06.2019  Μάρθα Ανδρεάδου

Την 27.06.2019, Γεώργιος Τανάγιας

Από 28.06.2019 έως 30.06.2019,  Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.06.2019 έως 13.06.2019, Μαρία Ανδρέου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Σοφία Καχριμανίδου

Από 14.06.2019 έως 30.06.2019, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου, Νικόλαος Γκεκόπουλος, Μάρθα Ανδρεάδου, Σοφία Καχριμανίδου, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2019 έως 30.06.2019, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης, Παναγιώτα Κρομμύδα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2019 έως 30.06.2019, Λαμπρινή Νάστου, Βασίλειος Καραούλης

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 29.05.2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης